Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach? [chapter]

Monika Marcinkowska
2010 Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego  
Słabość i nieskuteczność mechanizmów władztwa korporacyjnego w bankach są wymieniane jako główne czynniki, które doprowadziły do kryzysu finansowego "subprime". Aby wzmocnić stabilność sektora finansowego konieczne są głębokie zmiany w tym obszarze. Artykuł wskazuje kluczowe elementy, co do których postulowane są reformy: zadania, skład i odpowiedzialność rady banku, zarządzanie ryzykiem, motywacyjne wynagradzanie kierownictwa, transparentność; zwraca też uwagę na odpowiedzialność interesariuszy banku.
doi:10.18778/7525-393-1.12 fatcat:ljboovsuxnhmhjrte4hislvhse