Роль органів прокуратури в системі запобігання та протидії корупції

І. Курбатова
2020 Юридичний вісник  
У статті проаналізовано стан протидії корупції в Україні та роль органів прокуратури в організації протидії цим проявам. Наголошено, що на сьогодні стан протидії корупції досить низький у порівнянні з розвиненими європейськими країнами, що заважає повноцінній реалізації гарантованих Конституцією прав та свобод громадян, всебічному розвитку громадянського суспільства створює негативний імідж української держави на міжнародній арені. Основна мета роботи полягає у тому, щоб на підставі
more » ... чинного кримінального процесуального законодавства, практики його застосування та аналізу спеціальної літератури визначити роль органів прокуратури у криміналь-них провадженнях щодо корупційних злочинів. Сформульовано, що Україна використала досвід передових європейських країн у протидії корупції та з цією метою було внесено зміни у чинне кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство, а також створені та унормована діяльність таких органів як САП, НАБУ, НАЗК, ДБР, на які покладено обов'язок організації та здійснення заходів щодо протидії корупційним проявам та реагування на вчинені корупційні злочини. Крім того приділена значна увага співпраці України з європейськими інституціями щодо протидії корупції. Наголошено, що українська держава виконала значний обсяг рекомендацій європейських інституцій, що дозволило приєднатися до GRECO і як наслідок покращило співпрацю з ЄС у питаннях проти-дії корупції. Підкреслено, що на сьогодні ще не повністю закінчено всі заходи, які направлені на реформування правоохоронної системи України з метою покращення ефективності протидії корупції і цей процес необхідно удосконалювати враховуючи європейські та світові тенденції.
doi:10.32837/yuv.v0i4.971 fatcat:oerlnlishrfn7ntvlwjsdefflm