REKONSTRUKCIJA HRANE ZA POTREBE ARHITEKTONSKE VIZUALIZACIJE

Dragica Ćurčin
2020 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
U ovom radu analiziran je problem kreiranja hrane za potrebe arhitektonske vizuelizacije. Poređenjem dve metode, rekonstrukcijom modela koriš­ćenjem automatskog programa AgiSoft Photoscan-a i modelovanje hrane u nekom od programa za 3D mode­lovanje, razmotrene su mane i prednosti ovih metoda. Prilikom kreiranja scene za potrebe arhitektonske vizuali­zacije, potrebno je da scena izgleda što realističnije, stoga se dodavanjem objekta kao što je hrana dobija takav efekat. Kako bi model bio
more » ... i model bio zadovoljavajući, potrebno je obratiti pažnju na detalje kao i na samu teksturu objekta, takođe treba voditi računa o broju poligona, kako ne bi došlo do problema prilikom uklapanja modela u scenu.
doi:10.24867/07fa05curcin fatcat:ah5yhynyvvaapatwt745btm7pa