TWO ASPECTS OF RELIGIOUS FAITH (FROM THE POINTS OF VIEW OF THOMAS AQUINAS AND WILLIAM JAMES)

В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко
2010 Vìsnik Nacìonalʹnogo avìacìjnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlosofìâ, kulʹturologìâ  
doi:10.18372/2412-2157.11.8135 fatcat:dh2vygiy25ab5j64fflrhagcmm