Рецепція духовності та антидуховності в епоху шістдесятництва в мемуарах «Як по струні безодню…» Леоніда Кореневича

Ольга Олександрівна Стадніченко
2015 Lìteraturi svìtu: poetika, mentalʹnìstʹ ì duhovnìstʹ  
Мемуари Л. Кореневича "Як по струні безодню..." є оригінальним твором не тільки про кожного особисто, а який представив покоління шістдесятників в особах, з аналізом їхніх духовних, ідеологічних і світоглядних засад, чітко відтворивши долю тих, хто пов'язав її з українськими національним відродженням 1960-х років. Виписаний у спогадах образ автора вражає гармонійністю, сконденсованістю і цілісністю і ніби підіймається над процесами, перебіг яких представлено в спогадах.
doi:10.31812/world_lit.v6i0.1344 fatcat:v6zh3xm2ejbkzoc7ze37qmfoj4