Effect of sevoflurane on tissue permeability of lung ischemia-reperfusion injury in rats

Xiao-Hui Li, Zhong-Hua Liu, Hong-Bing Ma, Yong Li, Hui Zhao, Jian-Bo Che, Wei-Chao Liu, Gong-Ning Shi
2014 Asian Pacific Journal of Tropical Medicine  
doi:10.1016/s1995-7645(14)60037-7 pmid:24507675 fatcat:tfei7dopgzbjbmlaqrj3dmvk6e