Η εννοιολογική αλλαγή στη μάθηση της φυσικής και ο ρόλος της σχετικής με τη φυσική προσωπικής επιστημολογίας

Χριστίνα Σταθοπούλου
2020 Psychologia  
The present paper presents a skeletal theoretical model for understanding the role of physics-related personal epistemology in conceptual change in physics learning. It is argued that personal beliefs regarding the nature of knowledge and knowing in physics can function as constraints on the knowledge acquisition process, just like ontologicalpresuppositions and other beliefs of a motivational and affective character can do. Beliefs about knowledge and knowing can have a direct impact on the
more » ... ct impact on the kind of new information that is picked up from the physical and social-cultural context and the way it is explained. They can also have an indirect impact on picking up and explaining information, by influencing certain mediating cognitive and metacognitive functions, such as study strategies used to accomplish learning goals and self-regulation of knowledge acquisition. Evidence from a number of studies supporting the theoretical model is presented.
doi:10.12681/psy_hps.23707 fatcat:zdo3gedrbrdsdl7l234si2475a