ECONOMIC EFFICIENCY OF THERMAL INSULATION IN EXTERNAL WALLS OF A BRICK DETACHED HOUSE
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUROWANEGO DOMU MIESZKALNEGO

Agnieszka Sobolewska, Mariusz Sobolewski
2018 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Streszczenie: Celem pracy jest określenie ekonomicznej efektywności poprawy termoizolacyjności ścian zewnętrznych murowanego domu jednorodzinnego. W artykule przedstawiono koszt wykonania systemu ETICS w dwóch najczęściej stosowanych technologiach: z płytami polistyrenu EPS oraz z płytami wełny mineralnej. Określono koszty zmienne ogrzewania budynku w kilku wariantach związanych z zastosowaniem różnych systemów grzewczych. Uzyskane wyniki wykazują ekonomiczną efektywność poprawy
more » ... ci ścian zewnętrznych. Najwyższe wskaźniki uzyskano w przypadku domu ogrzewanego energią elektryczną. Poprawa termoizolacyjności ścian zewnętrznych przy zastosowaniu polistyrenu charakteryzuje się wyższą ekonomiczną efektywnością niż w przypadku wełny mineralnej. Efektywność rozpatrywanej inwestycji spada wraz ze wzrostem izolacyjności cieplnej ścian osłonowych budynku. Słowa kluczowe: izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych, system ETICS, zapotrzebowanie budynku na energię, ekonomiczna efektywność termoizolacji, koszt termoizolacji. Summary: The objective of this study is to determine the economic efficiency of increasing the thermal insulation in the external walls of a brick detached house. The paper presents the cost of performing the ETICS system in two most commonly used technologies: with polystyrene and mineral wool boards. The variable costs of heating the model house have been determined in a few variants associated with various heating systems. The obtained results showed that the economic efficiency of improving the thermal insulation of external walls is achieved. The highest indexes were obtained in the case of a model house heated by electricity. The improvement of external walls thermal insulation using polystyrene EPS Ekonomiczna efektywność termoizolacji ścian zewnętrznych murowanego domu mieszkalnego 385 shows more economic efficiency than using mineral wool (MW). The effectiveness of the investment considered decreases when the thermal insulation of the external walls inecreases.
doi:10.15611/pn.2018.509.32 fatcat:3u3oscqnjfhkvjk5haknanauwm