LIGHT IN AUGUST'DAK YABANCILAR

Srebren Dizdar, Alpaslan Toker
unpublished
Özet Yabancılaşma bir uyumlu olarak karışmama duygusudur. Bu duygu kendisini fiziksel, psikolojik, ekonomik, zihinsel, sosyal, dini, siyasi ya da manevi gibi farklı şekillerde açığa çıkarabilir. 'Yabancılaşma' terimi Amerikan edebiyatında yaygın bir şekilde kullanılan bir terim olmasa bile, kendisini bir çok yirminci yüzyıl yazarlarının eserlerinde oldukça sık ve aktif bir şekilde gösteren bir sorundur. Yabancılaşma sorununu kıskacına alan çağdaş yazarlar arasında, William Faulkner'ın
more » ... eki yirminci yüzyıl insanının kendini arayışını tasvir eden etkili beyanları yabancılaşmış olma duygusunun korkunç yönlerini okuyucunun gözleri önüne sermektedir. Bu yazı Faulkner'ın Light in August eserinde bulunan muhtelif kişilerdeki yabancılaşma izlerini ortaya çıkarmak ve soyutlanmalarının esas nedenlerini araştırmaya çalışmaktadır. Anahtar Kelimeler: yabancılaşma, kendini-yabancılaştırma, sosyal yabancılaşma, uzaklaşma, yabancı. ALIENS IN LIGHT IN AUGUST Abstract Alienation is a feeling of not harmoniously blending in. This feeling can manifest itself in various sorts such as physical, psychological, economical, mental, social, religious, political or spiritual. Even though the term 'alienation' is not widely used in American literature, it is an issue that manifested itself quite frequently and vigorously in the literary works of several writers of the twentieth century. Among various contemporary authors to grapple with this issue of alienation, William Faulkner's vivid accounts of twentieth century man's quest for self in his literary works reveal the reader the morbid facets of the sense of being alienated. This paper tries to find out the traces of alienation in several characters and delve into the roots of their isolation in Faulkner's Light in August.
fatcat:gum4ibujkrhajaorwwegr2c7hy