Az Egészségügyi Világszervezet öttételes jól-lét kérdőívének vizsgálata a Semmelweis Egyetem elsőéves hallgatóinak körében

Mariann Dinyáné Szabó, Gabriella Pusztai
2016 Orvosi Hetilap  
Bevezetés: A felsőoktatásban tanuló hallgatók jól-létének vizsgálata a nemzetközi kutatások érdeklődési körébe került, mert a felnőttkori egészség, mint érték, fontos szerepet játszik a jövő generációjának életében. Célkitűzés: A szerzők orvos-és egészségtudományi tanulmányaikat megkezdő hallgatók körében vizsgálták a hallgató jól-lét értékét befolyásoló változókat (élettel való elégedettség, hallgatói eredményesség, egyetemi infrastruktúrával való elégedettség, sport, szülők anyagi helyzete).
more » ... anyagi helyzete). Módszer: A jól-lét mérésére az Egészségügyi Világszervezet WBI-5 (Általános Jól-lét Index, 5 tételes) magyar változatát használták. A WBI-5 belső megbízhatósága magas (Cronbach-alfa: 0,778). Eredmények: A kérdőív rotálatlan főkomponens-elemzése megerősíti a kérdőív homogenitását, az adatbázis használhatóságát (Kaiser-Meyer-Olkin-index = 0,748; Bartlett-teszt<0,0001). Lineáris regresszió alkalmazásával (R = 0,458, R 2 = 0,21, F = 16,33, p = 0,001, a VIF-értékek 1 körüliek) kiszűrve a válaszokból azokat a magyarázó változókat, amelyek a legjobban befolyásolják a függő változó, a WBI-5 értékét: 1. pozitív lineáris kapcsolatot mutat a karral, az SWLS-pontszámmal, a sportolással, az egyetemi infrastruktúrával való elégedettséggel; 2. negatív lineáris kapcsolatot mutat a nemmel, a szülők anyagi helyzetével. Következtetés: A hallgatók jól-lét vizsgálata segítséget adhat a karoknak, az oktatóknak a hallgatóikban rejlő lehetőségek kibontakoztatásához, a feleslegesen stresszt okozó helyzetek kiküszöböléséhez. Orv. Hetil., 2016, 157(44), 1762-1768. Kulcsszavak: felsőoktatás, WHO WBI-5, SWLS, jóllét Use of the short (5-item) version of the WHO well-being questionnaire in first year students of Semmelweis University Introduction: Studies on well-being of students in higher education are in the centre of international research interest, because adult health as a value plays an important role in the life of future generation. Aim: The authors studied variables that affect the value of well-being (satisfaction with life, student success, satisfaction with academic infrastructure, sports and financial situation of parents) among medical and health science students starting their studies. Method: The Hungarian version of the Word Health Organization WBI-5 (General Well-Being Index, 5-item version) were used. This questionnaire has a high internal reliability (Cronbach's alpha: 0.778). Results: The unrotated principal component analysis of the questionnaire survey confirmed the homogeneity of the database utility (Kaiser-Meyer-Olkin-index = 0.748; Bartlett test<0.0001). On the basis of stepwise linear regression (R = 0.458, R 2 = 0.21, F = 16.33, p = 0.001, VIF values around 1) showed (i) a positive relationship with explanatory variables such as faculty and sport activity, satisfaction with life scale and university infrastructure, and (ii) a negative relationship with gender and parental substance. Conclusion: The authors conclude that short Well-Being Index is a reliable and valid instrument to measure positive quality of life of medical students. Furthermore, the Well-Being Index can help university faculties and lecturers to deploy the student facilities and to eliminate the harm of stress situations. A Szent Margit Rendelőintézet bőrgyógyász szakorvost keres, azonnali belépéssel, teljes vagy részmunkaidőben, akár vállalkozási formában. Fényképes önéletrajzot a következő email címre várunk: thomka.gyorgy@obudairendelok.hu
doi:10.1556/650.2016.30572 pmid:27796130 fatcat:7qcmh7zmazcfrepidttxozr7wu