Kodeks Mikołaja Liebenthala

Jerzy Kaliszuk
2020 Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi  
W artykule pokrótce przedstawiono postać Mikołaja Liebenthala, opiekuna archiwum klasztornego, kopisty i kronikarza oraz wymieniono rękopisy jego autorstwa bądź jemu przypisywane. Główną część poświęcono rękopisowi IV Q 156 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, który, jak twierdzi autor, niewątpliwie wyszedł spod ręki Liebenthala. Podano opis kodykologiczny manuskryptu oraz szczegółowo zaprezentowano jego treść. W podsumowaniu autor postuluje zbadanie warsztatu naukowego Mikołaja
more » ... naukowego Mikołaja Liebenthala oraz ustalenie kompletnego zbioru zachowanych rękopisów klasztoru św. Wincentego w celu rozpoznania środowiska naukowego konwentu.
doi:10.33077/uw.25448730.zbkh.2002.459 fatcat:dsir524mhzerdg6ixaydinssui