Skuteczność zarządzania projektami w branży hotelarskiej [chapter]

Artur Janusz
2013 Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020  
W artykule zaprezentowano kluczowe wyniki badań w zakresie zarządzania projektami w branży hotelarskiej, przeprowadzone w 2011 roku. Celem badania było zidentyfikowanie związku pomiędzy sposobem, w jaki projekt jest zarządzany a osiągniętym rezultatem projektu. Cel artykułu został osiągnięty. Wyniki badań pozwalają sformułować kilka rekomendacji dotyczących zarządzania projektami w branży hotelarskiej w nadchodzącej dekadzie.
doi:10.18778/7525-827-1.09 fatcat:ru6l25muova7rfknhparhx62r4