Full-length Protein Sequencing Based on Continuous Digestion Using Non-specific Proteases

Chao Yang, Yi-Chu Shan, Wei-Jie Zhang, Zhong-Peng Dai, Li-Hua Zhang, Yu-Kui Zhang
2021 Huaxue xuebao  
doi:10.6023/a21010025 fatcat:hrrqabzysjhnfoub5dwpmq774e