اصلاح قانون‌های حمایتی کسری سربازی در دوران دانش‌آموزی با هدف نیازهای مهارتی کشور [article]

AmirMohammad Abhary
2019 Figshare  
درحالی‌که طیف وسیعی از حمایت‌های کسری و جایگزین خدمت برای دانشجویان مقاطع مختلف و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در نظر گرفته شده است، اما برای دانش آموزان علی‌الخصوص در بخش فنی و حرفه‌ای این حمایت‌ها انگشت‌شمار است و آن تعداد هم بیش‌تر ناظر به توانمندی‌های المپیادی و آزمونی افراد است تا جنبه عملیاتی آنان. می‌توان با اصلاح این قوانین و توجه بیش‌تر به حوزه فنی و حرفه‌ای انگیزه خدمتی را افزایش و همچنین اشتغال پایدار را توسعه داد.
doi:10.6084/m9.figshare.8216495 fatcat:tkxcdhnksrghtkkzeqyk5bt4cq