PENGARUH KADAR FLY ASH TERHADAP KUAT TEKAN PADAHIGH VOLUME FLY ASH-SELFCOMPACTING CONCRETE (HVFA-SCC) BENDA UJI D 15 CM X 30 CM USIA 28 HARI

Isnadia Nurul Fatimah, Agus Setiya Budi, Senot Sangadji
2018 Matriks Teknik Sipil  
<p>Dalam upaya mengurangi efek global warming akibat limbah CO<sub>2</sub> hasil pembakaran semen ditelitilah fly ash sebagai bahan subtitusi semen. Kandungan senyawa silika ditambah alumina akan mengikat senyawa sisa hasil hidrasi semen (kalsium hidroksida,Ca(OH)<sub>2</sub>) yang tidak mempunyai kemampuan mengikat, menjadi senyawa baru yang mempunyai sifat cementitious (mengikat) sehingga <strong>meningkatkan kekuatan beton yang dihasilkan. Fly ash juga memiliki sifat ball bearing effect yang
more » ... bearing effect yang meningkatkan workability.</strong><strong> </strong><strong>Pada penelitian ini akan dianalisis </strong>pengaruh kadar fly ash terhadap kuat tekan yang dihasilkan masing masing kadar High Volume Fly Ash Self Compacting Concrete (HVFA-SCC) Fly Ash sebagai subtitusi semen pada High Volume Fly Ash Self Compacting Concrete (HVFA SCC) memiliki kadar mulai dari 50%. Pengujian beton dilakukan dengan sample diameter 15 cm x 30 cm pada 28 hari. Pada penelitian ini dibandingkan 3 variasi kadar fly ash yaitu 50%, 60%, 70% dan beton normal. Hasil penelitian menunjukkan kuat tekan HVFA-SCC semakin besar kadar fly ash semakin rendah kuat tekan yang dihasilkan. Kuat tekan yang dihasilkan untuk kadar fly ash 50%, 60%, 70% dan beton normal adalah 60.58 MPa, 45.86 MPa, 38.21 MPa, 62.47 MPa.</p>
doi:10.20961/mateksi.v6i3.36559 fatcat:wx3vtt6wczfgrj2jerq2j7pn5e