Ocena jakości baz danych

Paweł Kędzia, Lech Tuzinkiewicz
2013
W artykule przedstawiono zasady modelowanie danych w kontekście MDA oraz określono podstawowe artefakty tego procesu. Dokonano przeglądu modeli jakości, w celu określenia podstawowych charakterystyk jakości, które powinny być uwzględnione przy ocenie bazy danych, jako produktu końcowego. Całość została zilustrowana przykładem oceny jakościowej modelu fizycznego danych, uzyskanego w wyniku transformacji modelu konceptualnego danych. Wnioski z przeprowadzonych badań i eksperymentów zostały ujęte
more » ... ntów zostały ujęte w podsumowaniu.
doi:10.21936/si2011_v32.n2a.255 fatcat:ooojqt6elrbsdinbzfyskb5v3m