Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dönem I-IV Öğrencilerinde Empati Yeteneğinin Sosyal Beceriyle İlişkisi

Elif İpek AKSOY, Nur Şeyma BORAZAN, Ali CAN, Eren Göktuğ CEYLAN, Emre CALISKAN, Ömer Emre DOLU, Yasemin YAVUZ
2017 Medical Journal of Western Black Sea  
Bu çalışmada saptanan sosyal zekâ puanları ile empati puanları arasındaki pozitif yönlü korelasyon sosyal zekânın gelişimiyle empati becerisinin de artabileceğini göstermektedir. Bu noktadan hareketle ve hekimlik mesleğinin insanı bir bütün olarak anlamamızı gerektirdiğini de dikkate alırsak, tıp eğitiminde sosyal becerileri geliştiren programların hastalıkları ve hastaları anlamada da önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda sosyal aktivitelere ayrılan zamanın arttırılmasının
more » ... nın arttırılmasının da sosyal zekâ ve empatinin gelişimine katkı sağlayabileceği sonucuna varıldı.
doi:10.29058/mjwbs.2017.3.2 fatcat:qd2eysrysbboljaitff5qafqgu