FinELibin uutisia-Elsevierin tarjous

Pirjo Rajakiili
unpublished
Kirjastonjohtajien kokouksessa Oulussa (21.3.2001) Kristiina Hormia-Poutanen selosti vuotta 2002 koskevia aineistohankintaesityksiä. Kiireisin ja kirjastonjohtajien kannanottoa vaativa esitys koski Elsevierin lehtiä. Kustantajan kanssa on käyty neuvotteluja 6.-7. helmikuuta, tarjous on saatu 26.2. ja sen jälkeen vielä neuvoteltu 16.3. Kyseessä olisi uudentyyppinen konsortio, johon ei olisi käytettävissä keskitettyä rahaa, malli E-Only. Konsortiossa mukana olevat kirjastot, jonka ytimen
more » ... nka ytimen muodostavat 10 yliopistokirjastoa, sitoutuisivat muuttamaan tämänhetkiset Elsevierin lehtitilauksensa elektronisiksi versioiksi. Kristiinan mukaan E-Only hintaan olisi neuvoteltavissa esim. 10-20% vara pitää painettuja lehtiä joku rajattu aika ilman lisämaksua. Lähtökohtana on, että painettujen lehtien tilaukset lakkautetaan. Kirjastojen kustannukset pysyisivät ennallaan, mutta kaikki konsortiossa mukana olevat saisivat käyttöönsä koko Elsevierin lehtien konsortio-osapuolten yhteisen tilauskannan. Lisämaksusta olisi mahdollista saada myös kaikki Elsevierin lehdet konsortion käyttöön. Vuosittainen hinnankorotus 5 vuoden sopimuksessa olisi 5,5%. Oli myös sovittu Elsevierin lehtien testausaika huhtikuun alusta toukokuun loppuun. Kirjastonjohtajilta kysyttiin olisivatko kirjastot valmiita lopettamaan painettujen lehtien tilauksensa ja tulemaan mukaan tämäntyyppiseen konsortioon. Keskustelu oli vilkasta. Mm. jotkut kirjastot ovat juuri nyt päättäneet lakkauttaa Elsevierin kalliita lehtiä eivätkä suoralta kädeltä olleet valmiita ilmoittautumaan konsortioon. Helsingin yliopistossakin on useita kirjastoja, joiden puolesta emme voineet ottaa kantaa, vaan päädyttiin ehdottamaan lisäselvityksiä. Testaus alkaa kuitenkin huhtikuun alussa ja kun eri kirjastojen tilauskannasta on saatu tarkempaa tietoa, olemme loppukeväästä valmiimpia ottamaan kantaa merkittävään aineiston hankintaan. Pirjo.Rajakiili@Helsinki.Fi, kirjastonjohtaja, Terveystieteiden keskuskirjasto
fatcat:x4mbed2q5fek7cl5wlqcsedsyq