Reasons for the Extraction of Primary Teeth in Primary School-age Children in Zonguldak, Turkey: A Retrospective Study

Levent Demiriz, Ebru Hazar Bodrumlu
2018 Meandros Medical and Dental Journal  
Anah tar Ke li me ler Diş çekimi, diş çürüğü, süt dişleri Abstract Objective: Determination of the factors causing the extraction of primary teeth is important for countries to take the necessary precautions while establishing their health policies. This study aimed to determine the reasons for the extraction of primary teeth in primary school-age children in Zonguldak, Turkey. Materials and Methods: Age, sex, medical condition, type of tooth extracted, and the reason for the primary teeth
more » ... primary teeth extraction were examined retrospectively in the records of patients who applied to Bülent Ecevit University Faculty of Dentistry, Department of Pedodontics between 2012 and 2016. As a result of the examination, information about the reasons for the primary teeth extraction, the type of tooth extracted, and each patient's age and gender were collected and analyzed. Results: A total of 2429 primary teeth were extracted from 1812 children (1013 females and 799 males). Caries (51.6%) was the most frequent reason for extraction of primary teeth. Primary molar teeth (73.7%) were the most common type of teeth were extracted. When the distribution of the reasons for extraction was examined based on age groups, the most prominent reason in the 7-, 8-, and 9-year-old age group was tooth caries (p<0.05), whereas physiologic mobility was the most prominent reason in the 10-and 11-year-old age groups (p<0.05). Conclusion: Based on this study's findings, it can be concluded that tooth caries is the most common reason for extraction of primary teeth in primary school-age children in Zonguldak, Turkey. Primary molars were the most common type of tooth extracted. Oral and dental health programs should be developed and implemented to reduce primary tooth extraction caused by tooth caries. Amaç: Süt dişi çekim nedenlerinin belirlenmesi ülkelerin sağlık politikalarını oluşturuken gerekli önlemleri almaları açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma Türkiye'nin Zonguldak ilindeki ilkokul çağı çocuklarında süt dişi çekimine neden olan etkenlerin belirlenmesini amaçlamıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda 2012-2016 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı'na başvuran hastaların kayıtlarında yer alan yaş, cinsiyet, tıbbi durum, çekilen diş sayısı ve primer diş çekimi nedeni retrospektif olarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda süt dişi çekim nedenleri, çekilmiş süt dişlerinin tipleri, ve her hastanın yaşı ve cinsiyeti ile ilgili bilgiler toplanmış ve analiz edilmiştir.
doi:10.4274/meandros.21939 fatcat:5xi4bvolwff2xdlf6f4o5uyiju