AUDITO KOKYBĖS VERTINIMAS AUDITORIŲ ETIKOS POŽIŪRIU

Aurelija Kustienė, Indrė Linkevičė
2016 Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos  
Straipsnyje analizuojama audito kokybė kaip pagrindinis veiksnys, darantis didžiausią įtaką finansinių ataskaitų, pateikiamų informacijos vartotojams, patikimumui. Atlikus audito kokybės sąrankos analizę galima teigti, kad auditorių etinės savybės yra vienas iš esminių sąrankos elementų. Todėl straipsnyje keliami kausimai: ar galima identifikuoti tiesiogines auditorių etikos principų laikymosi sąsajas su audito kokybe, ir kaip įvertinti audito kokybę auditorių etikos požiūriu ? Siekiant
more » ... į šiuos klausimus atliekama mokslinės ir norminės audito literatūros analizė, nagrinėjant audito kokybės ir auditorių etikos aspektus naudojami sintezės, indukcijos, dedukcijos, abstrahavimo ir loginės analizės metodai. Teorinio tyrimo rezultatai sudaro loginį pagrindą atliekant praktinį tyrimą dokumentinės analizės metodu, t.y tiriant Lietuvos auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo 2014–2016 m. laikotarpio ataskaitas, ir nustatant auditorių ir audito įmonių veiklos bei audito atlikimo trūkumus; naudojant loginės analizės metodą trūkumai vertinami auditorių etikos požiūriu. Straipsnio autorių atlikti audito kokybės tyrimai atspindi glaudžias audito kokybės trūkumų ir auditorių etikos principų pažeidimų sąsajas. Praktinio tyrimo rezultatai liudija, kad atliekant auditus dažiausiai pažeidžiami profesinė kompetencijos ir reikiamo atidumo principas bei atsakomybės visuomenei principas. Išanalizavus tiriamuoju laikotarpiu nustatytų pažeidimų dinamiką galima teigti, kad nustatomų audito kokybės trūkumų skaičius ir pobūdis beveik nesikeičia, todėl Lietuvoje veikianti audito kokybės priežiūros sistema gali būti traktuojama kaip nepakankama ir pilnai neužtikrinanti aukštos auditų kokybės.
doi:10.15544/ssaf.2016.10 fatcat:ycden5kygbdptpd7upg24mof4y