Ζητήματα του Ν.4308/2014. Από τον Κ.Β.Σ. στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [article]

Θεόδωρος Σαββάκης, Democritus University Of Thrace
2021
doi:10.26257/heal.duth.12488 fatcat:l3a5ktxtzjfnxitxwynbd3emza