DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARININ TMS 20 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER Emin ZEYTİNOĞLU EVALUATIONS OF ACCOUNTING FOR GOVENMENT GRANTS AND GOVERNMENT ASSISTANCE IN THE CONTENT OF TAS-20

Yrd Doç, Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Yüksekokulu, Seçkin Gönen, Doç, Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari, Bilimler Fakültesi
2015 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences   unpublished
ÖZET: "Türkiye Muhasebe Standardı-20 (TMS-20) Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması" ilk olarak 01/11/2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Teşvik ve yardımların esası, kaynakların daha faydalı alanlara aktarılarak, ülke içinde var olan dengesizliklerin ortadan kaldırılması ve refah düzeyinin arttırılmasıdır. Bu noktada teşvik ve yardımların
more » ... k ve yardımların muhasebe uygulamalarına yön veren Muhasebe Standartları kapsamında raporlanmasının önemi açıktır. 20 no'lu Türkiye Muhasebe Standardı esas alınarak yaptığımız bu çalışmada devlet teşvik ve yardımlarının ilgili teorik ve pratik yönleri vurgulanmaktadır. Çalışmada aynı zamanda standarda ilişkin devlet teşvik ve yardımları hakkında tanım, kapsam, temel yaklaşımlar, sınıflandırma ve geri ödeme konusundaki düzenlemeler ve yürütülen çalışmalar gibi temel unsurlar açıklanarak değerlendirilmektedir. Benimsenen yöntem doğrultusunda çalışmamızın amacı teşvik ve yardım yoluyla devlet eliyle yapılan finansmanın işletmeler tarafından nasıl muhasebeleştirileceği hakkında önerilerde bulunmaktır.
fatcat:4bavedgjgrhc3h7nwbhsg3mjdq