O "duszy nauczycielstwa" w świetle wspomnień gimnazjalistów galicyjskich

Katarzyna Dormus
2017
"Dusza nauczycielstwa", doskonały traktat Jana Władysława Dawida, został opublikowany w 1912 roku w Krakowie. W dziele tym Dawid zawiera prawdopodobnie jedną z najbardziej precyzyjnych definicji nauczyciela-mistrza, choć nie używa tego terminu dosłownie. Koncentruje się na pragnieniu nauczyciela, aby pomócswoim uczniom, stać się za nich odpowiedzialny. Z relacji studentów wynika, że wśród nauczycieli szkół średnich w Galicji wielu zbliżyło się do ideału nakreślonego przez Dawida.
doi:10.34616/22.19.080 fatcat:tpwjvv6e35fstcaitmwtpe6g2a