Sprzęt ochrony roślin w świetle nowych wymagań prawnych i zaleceń Dobrej Praktyki Ochrony Roślin

Grzegorz Doruchowski, Ryszard Hołownicki, Artur Godyń, Waldemar Świechowski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa
unpublished
Maszyny rolnicze i leśne --Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym --Wymagania bezpieczeństwa PN-EN 15695-1:2012 Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne --Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi --Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabin PN-EN 15695-2:2012 Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne --Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi --Część 2: Filtry, wymagania i procedury badań PN-EN ISO 4254-6:2011
more » ... y rolnicze --Bezpieczeństwo --Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi PN-EN ISO 16119-1:2013-08 Maszyny rolnicze i leśne --Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska --Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN ISO 16119-2:2013-08 Maszyny rolnicze i leśne --Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska --Część 2: Opryskiwacze z belką poziomą PN-EN ISO 16119-3:2013-08 Maszyny rolnicze i leśne --Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska --Część 3: Opryskiwacze sadownicze PN-EN ISO 19932-1:2013-11 Maszyny do ochrony roślin --Opryskiwacze plecakowe --Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe PN-EN ISO 19932-2:2013-11 Maszyny do ochrony roślin --Opryskiwacze plecakowe --Część 2: Metody badań PN-EN ISO 28139:2009 Maszyny rolnicze i leśne --Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym --Wymagania bezpieczeństwa REGULACJE PRAWNE WYTWARZANIE REGULACJE PRAWNE UŻYTKOWANIE Dyrektywa "o zrównoważonym stosowaniu pestycydów" Dyrektywa PEiR 2009/128/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów Dz.Urz. UE 2009, L 309/71
fatcat:dxzqibzfwvf3zeumtuhqr6yptq