Aktif İçeriği Sodyum dimetilditiyokarbamat Olan Antimikrobiyal Maddenin Antibiyotiklere Dirençli Referans Bakteri Suşlarına Karşı Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarının Araştırılması

Pınar Çağlayan
2018 Marmara Fen Bilimleri Dergisi  
Öz Tuzlanmış deriler, kaybettiği suyun geri kazandırılarak yeniden yumuşaması ve üzerindeki tuzun, dışkının, mikroorganizmaların temizlenmesi amacıyla ıslatma işlemine sokulmaktadır. Deri endüstrisinde ıslatma işleminin içerdiği organik yük sebebiyle bakteriler gelişebilmektedir. Bakteriyel gelişmenin deride önemli zararlara sebep olduğu bilinmektedir. Islatma işleminde çeşitli antimikrobiyal maddeler kullanılmasına rağmen, ıslatma sıvılarında ve ıslatılmış derilerde antibiyotiklere dirençli
more » ... m-pozitif ve Gram-negatif bakteriler daha önceki çalışmalarda saptanmıştır. Islatma işleminin verimli ve etkili bir biçimde yapılabilmesi için antimikrobiyal maddenin uygun miktarda kullanılması oldukça önemlidir. Böylece, derilerde bakteri kaynaklı zararlar kontrol altına alınabilecektir. Bu çalışmada, Gram-negatif ve Gram-pozitif referans bakteri suşlarının farklı antibiyotiklere karşı duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ile araştırılmıştır. Ayrıca, ıslatma işleminde kullanılan aktif içeriği sodyum dimetilditiyokarbamat olan antimikrobiyal maddenin farklı konsantrasyonları bu bakterilere ve bunların karışık kültürü üzerine uygulanarak minimum inhibisyon konsantrasyonu agar dilüsyon metoduyla araştırılmıştır. Test bakterileri ampisilin (10 µg), spektinomisin (25 µg), streptomisin (10 µg), meropenem (10 µg) ve penisilin (10 U) antibiyotiklerine karşı dirençli bulunmuştur. Antimikrobiyal maddenin minimum inhibisyon konsantrasyon değerleri Pseudomonas aeruginosa ATCC27853, Staphylococcus aureus ATCC29213, Micrococcus luteus ATCC9341, ve tüm test bakterilerinin karışık kültürü için 1000 µg/ml; Escherichia coli ATCC25922 ve Bacillus cereus ATCC11778 için 500 µg/ml; Staphylococcus epidermidis ATCC12228 ve Enterococcus faecalis ATCC29212 için 15.6 µg/ml; ve Bacillus subtilis ATCC6633 için ise 3.9 µg/ml olarak saptanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, antibiyotiklere dirençli sekiz farklı referans bakteri suşunun ve bunların karışık kültürünün gelişimleri test edilen antimikrobiyal madde ile inhibe edildiği belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Gram-pozitif bakteri, Gram-negatif bakteri, Kirby-Bauer disk difüzyon metodu, Antibiyotik direnci, Antibakteriyel madde, Minimum inhibisyon konsantrasyonu, agar dilüsyon metodu Abstract The leather industry is an important commercial sector for the global economy. The hides and skins are contaminated with microorganisms found in air, soil, water, feces and slaughterhouse. After the animal is flayed, the hide and skin provide an ideal growth condition for these microorganisms due to containing fat and protein. Different chemical agents such as sodium chloride, boric acid, antifungal and antibacterial agents are used to preserve raw hides and skins in order to prevent microbial growth and damage on hides and skins during transportation and storage period. The salted hides are soaked in soaking process in order to re-soften and removing the salt, feces and microorganisms on the hide surface. Bacteria can develop in the leather industry due to the organic load in the soaking process. Bacterial growth is known to cause significant damage to the hides and skins such as discoloration, bad odor, hair slip, grain peeling, fiber disintegration, weakness, looseness and holes. Although various antimicrobial agents have been used in the soaking process, Gram-positive and Gram-negative bacteria resistant to antibiotics in soaking liquids and soaked hides have been identified in previous studies. It is very important to use the antimicrobial
doi:10.7240/marufbd.440269 fatcat:obgkxsn55zf6bfhkxqbfxcvzh4