Adaptation and validation of the Ukrainian dispositional 'cope' questionnaire

Y.V. Kovalenko, Alfred Nobel University
2019 Vìsnik Unìversitetu ìmenì Alʹfreda Nobelâ: Serìâ Pedagogìka ì Psihologiâ  
Метою цього дослідження є адаптація диспозиційного опитувальника COPE авторів C.S. Carver, M.F. Scheier, J.K. Weintraub, запропонованого у 1989 р., українською мовою. Адаптація опитувальни-Адаптація опитувальника проводилася на вибірці студентської молоді. Така вибірка видається доречною для реалізації мети уніфікації досліджень копінгу, оскільки більшість попередніх досліджень психометричних властивостей опитувальника СОРЕ проводилися також на студентах вищих навчальних закладів. Культурна
more » ... адів. Культурна адаптація диспозиційного опитувальника СОРЕ проводилася відповідно до вимог Міжнародної комісії з тестування (ITC) щодо правил перекладу та адаптації тестів (Test Translation and Adaptation Guidelines), які визначають процедуру культурної адаптації тестових методик з психології. У дослідженні взяли участь 109 студентів двох вищих навчальних закладів Києва та Львова. Вибірка випробуваних мала такі демографічні характеристики: 46 чоловіків, 63 жінки; середній вік учасників емпіричного дослідження склав 24,5 роки. Значення коефіцієнта α-Кронбаха (α = 0,715) для шкали українською мовою свідчить про наявність високих внутрішніх кореляцій змінних у межах шкали, що також свідчить про досить високу надійність результатів, отриманих за допомогою української версії диспозиційного опитувальника СОРЕ. Аналіз факторної структури української версії опитувальника СОРЕ визначив п'ятифакторну модель з близькою відповідністю авторській оригінальній версії опитувальника СОРЕ (76,166% сумарної дисперсії). Також підтверджена конструктна валідність української версії диспозиційного опитувальника СОРЕ. Отже, можна стверджувати, що українська версія диспозиційного опитувальника СОРЕ може застосовуватися на україномовній виборці для виміру стилів та стратегій поведінки подолання. Ключові слова: опитувальник СОРЕ; адаптація; копінг�стратегії; факторна структура; конструктна валідність. * р ≤ 0.05; N = 109/ ** р ≤ 0.01. Conclusion. Thus, based on the analysis of the data obtained in the process of adaptation of the Ukrainian version of the 'COPE' dispositional questionnaire, a sufficiently high internal consistency and reliability of the methodology were revealed. In addition, the factor validation of the questionnaire, as well as its construct validity, was successfully carried out. It can therefore be claimed that the Ukrainian version of the 'COPE' dispositional questionnaire can be used in a Ukrainian-language sample to measure coping behavior. The results of the study can be used to further standardize and summarize empirical studies of coping behavior in a cross-cultural context.
doi:10.32342/2522-4115-2019-2-18-9 fatcat:42jk4qwcdfco5no2z43ppvwhzy