Αγωνιστικό προφίλ των γυναικείων ομάδων πετοσφαίρισης ολυμπιακού επιπέδου [article]

Ελένη Πασχάλη, Αικατερίνη Παπαδημητρίου, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2015
Σκοπός της εργασίας ήταν να ορίσει το αγωνιστικό προφίλ των γυναικείων ομάδων πετοσφαίρισης Ολυμπιακού επιπέδου. Επιμέρους στόχοι ήταν, α) να καθορίσει εκείνους τους παράγοντες που δημιούργησαν το προφίλ των ομάδων και β) να καθορίσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά των αγώνων της κάθε ομάδας. Παρατηρήθηκαν οι 76 αγώνες του Ολυμπιακού τουρνουά της Αθήνας το 2004. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της στατιστικής ανάλυσης των αντιστοιχιών και προγραμμάτων ομαδοποίησης
more » ... ησης [Correspondence binaries (CORBI)]. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι, η συμπεριφορά σε υποδοχή και άμυνα καθορίστηκε από 4 παράγοντες όπου, το συνολικό ποσοστό ερμηνείας τους ήταν 82,47%. Αυτοί ήταν, «Συμμετοχή της λίμπερο σε υποδοχή και άμυνα», «Σχετική αδυναμία οργάνωσης αντεπίθεσης χωρίς τη συμμετοχή της λίμπερο», «Αποτελεσματική υποδοχή και άμυνα» και «Αποτελεσματική υποδοχή με μανσέτα». Τέσσερις ήταν και οι παράγοντες που καθόρισαν την επιθετική συμπεριφορά όπως, «Αργές επιθέσεις», «Αδυναμία στην ανάπτυξη δυνατών επιθέσεων», «Γρήγορες επιθέσεις» και «Επιθέσεις μεσαίου χρόνου από την άκρη του φιλέ» με συνολικό ποσοστό ερμηνείας 71,22%. Για την κάθε περίπτωση (συμπεριφορά σε υποδοχή, άμυνα και επίθεση) δημιουργήθηκαν 3 κλάσεις αντίστοιχα. Όσον αφορά την αγωνιστική συμπεριφορά σχετική με την υποδοχή και άμυνα διαπιστώθηκε ότι οι ομάδες του δείγματος είχαν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά σε αντίθεση με αυτήν στην επίθεση όπου η συμπεριφορά τους ήταν ανόμοια. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι διαφορετικές στρατηγικές επίθεσης μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και ότι τη διαφορά σε υψηλό επίπεδο την κάνει η επίθεση και όχι η υποδοχή-άμυνα.
doi:10.26253/heal.uth.2874 fatcat:rlhftwhq2fcnfbxsleqnlzktse