Przymierze, które nie miało prawa dojść do skutku. Garść uwag na temat książki Krzysztofa Raka, Polska - niespełniony sojusznik Hitlera

Wojciech Wichert
2021 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym  
Alliance that was not to come into effect Handful of remarks on the book of Krzysztof Rak Poland -unfulfilled ally of Hitler Streszczenie: Celem artykułu jest recenzja książki Krzysztofa Raka Polska -niespełniony sojusznik Hitlera na temat poglądów i polityki Adolfa Hitlera wobec Polski. Monografia ta stanowi nowy istotny wkład do problematyki relacji polsko-niemieckich w latach 1933--1939, poruszając przy tym ciągle dyskutowany dylemat, czy Rzeczypospolita powinna w 1939 r. zawrzeć
more » ... zawrzeć antysowiecki sojusz z III Rzeszą. Na podstawie nieprzebadanych i mniej znanych źródeł z archiwów polskich i niemieckich, opublikowanych zbiorów dokumentów, a także licznych pozycji z historiografii polskiej i zagranicznej (niemieckiej i anglosa-Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym PL ISSN 1643-8191, t. 57 (1)/2021, s. 167-187 http://dx.
doi:10.12775/klio.202.007 fatcat:iusjrze2ybcobdfglfsuh24xya