Preparation of Copper (II) Containing Phosphomolybdic Acid Salt as Catalyst for the Synthesis of Biodiesel by Esterification

Jie Cai, Qiu-yun Zhang, Fang-fang Wei, Jin-shu Huang, Yun-mei Feng, Hai-tao Ma, Yutao- Zhang
2018 Journal of Oleo Science  
doi:10.5650/jos.ess17208 pmid:29526877 fatcat:el5ay7fp3ney5hekekjfioanti