�Yo catal�n, �pero no ejerzo!� Un diplom�tic al servei del franquisme: Tom�s Su�er Ferrer

2018 Ebre 38  
Resum Aquest article ressegueix l'actuació d'un diplomàtic català en el nord d'Àfrica durant la Guerra Civil i el seu pas per distintes ambaixades de Llatinoamèrica i els ministeris d'Afers Exteriors i Indústria i Comerç. Paraules clau: Guerra Civil, diplomàcia franquista, Marroc, Llatinoamèrica. Abstract IThe article follows the performance of a Catalan diplomat in the north of Africa during the Spanish Civil War and his step along several embassies of Latin America and the Ministries of Foreign Affairs and Industry and Trade.
doi:10.1344/ebre38-2018.8.6 fatcat:reqht337ujdyzbx3q7rjo7jbfe