Sociological monitoring of the individual's life and safety: theoretical problems
Соціологічний моніторинг безпеки життєдіяльності особистості: проблеми теорії

L. V. Kalashnikova
2017 Ukrainian society  
СОЦІОЛОГІЯ УДК 311.2:338.24(470) Калашнікова Л.В., доцент, канд. соціол. наук., Чорноморський національний університет імені Петра Могили СОЦІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ Окреслено проблеми розробки концепції та методології соціологічного моніторингу безпеки життєдіяльності особистості: сутність моніторингового дослідження, охарактеризовано його провідні функції, що виконуються з урахуванням дотримання науково обґрунтованих вимог і принципів.
more » ... ня соціологічного моніторингу, як складної інформаційно-аналітичної системи безперервного вивчення інформації про стан об'єкта, дозволило виокремити його структурні складові. Проаналізовано технологічні етапи проведення соціологічного моніторингу загроз безпеці життєдіяльності особистості, акцентовано увагу на створенні системи базових індикаторів, за якими здійснюватиметься збір емпіричної інформації. Ключові слова: безпека життєдіяльності, соціологічний моніторинг, соціальний індикатор, небезпека, загроза, виклик.
doi:10.15407/socium2017.01.049 fatcat:7bfhssyjrzgcvoimmmbn4xbzdq