Spójność i rozwój zrównoważony na Dolnym Śląsku w kontekście strategii Europa 2020 – wybrane aspekty / Cohesion and sustainable development in Lower Silesia in the context of Europe 2020 Strategy – selected aspects

Ewa Szostak
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.417.16 fatcat:bnbyiezfobfzph6i4n5bpuyvbe