ICHKI ISHLARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ZARURATI

Gulnoza Axmedova Atanazarovna
2022 Zenodo  
Annotatsiya: Mazkur maqolada yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning samarasi tadqiq qilib o'tildi. Jumladan, ichki ishlar organlarida axborot texnologiyalarni joriy etilishi borasida olib borilayotgan ishlar buning yorqin misolidir. So'ngi vaqtlarda mamlakatimizda barcha sohalarga axborot- telekommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish borasida kompleks chora- tadbirlar amalga oshirilmoqda.
doi:10.5281/zenodo.6353895 fatcat:4zwdxdk2izcbtoqyeaq73yjdq4