İletişimde Kavramsal Çerçeve: 2000 Yılı Sonrasında Türkiye'deki Yayınlar Üzerine Bir İnceleme

Mikail Bat, Sefer Kalaman
2018 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ  
doi:10.18094/josc.348151 fatcat:45lpo3p2hjg7hn4i4jifu4bk7m