Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków – zagadnienia wybrane

Piotr Kasprzyk
2005 Przedsiębiorczość, Edukacja  
Z pełnym zadowoleniem należy przyjąć, iż w całej gamie zagadnień związanych z przedsiębiorczością swoje miejsce znajduje także tematyka dotycząca ustrojów majątkowych między małżonkami. Regulacja ich na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1ma niewątpliwy wpływ na kształt prowadzonej przez małżonków działalności gospodarczej. Prima facie wydawać by się mogło, że regulacja ustrojów majątkowych małżeńskich słabo koresponduje z zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego obrotu
more » ... Punktów stycznych jest jednak wiele i to nie tylko takie, że osoby poszukujące kandydatów do małżeństwa piszą, że chciałyby poznać kogoś miłego, uczciwego, kto by ich obdarzył uczuciem, bez nałogów, ale także osoby przedsiębiorcze. Ta cecha, tj. przedsiębiorczość, jak z tego wynika, jest ważna także w stosunkach małżeńskich czy rodzinnych...
doi:10.24917/20833296.1.8 fatcat:e7milyicuvaxxgcw3j43aizskm