Edycja IV tomu Protokołów Sejmiku Generalnego Prus Królewskich z lat 1536-1542. Metoda i stan zaawansowania prac

Janusz Tandecki
2016 Folia Toruniensia  
doi:10.12775/ft.2016.006 fatcat:bvmxlfhiqbhjhp37poilybsndi