Public Health Aspects of Annoying Light in the Community Environment
Hygienické aspekty rušivého světla v komunálním prostředí

Petr Vrbík
2013 Hygiena  
58(4) § 176-179 PŘEHLEDOVÉ PRÁCE SOUHRN SUMMARY Evaluation of possible impact of interfering light induced by eye catchers on population in near house building. Objectification of actual situation, responses of inhabitants, possibility of remedial measure including recommendation. Posouzení možných vlivů rušivého světla na obyvatelstvo v obytné zástavbě. Zobjektivizování reálné situace, odezvy obyvatelstva, možnosti nápravných opatření včetně doporučení. Klíčová slova: expozice rušivému světlu, rušivé světlo -vliv na zdraví
doi:10.21101/hygiena.a0986 fatcat:eqao4mskqfdn3ki2qnmrj6k23e