Domniemana niewinność

Ewa Fiuk
2019 Kwartalnik Filmowy  
Artykuł jest recenzją książki Patrycji Włodek pt. Kres niewinności. Obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach – pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro (2018). Fiuk omawia w nim strukturę i metodologię publikacji, przedstawia główne tezy autorki oraz nawiązuje do konkretnych przykładów filmowych, którymi posługuje się ona w swoim wywodzie. Fiuk zwraca także szczególną uwagę na bardzo istotny dla rozważań Włodek kontekst, mianowicie konstruowalność i
more » ... konstruowalność i konwencjonalność kultury, w tym także kultury filmowej, oraz rozmaite – ważne dla samych koncepcji fabularnych omawianych filmów – paradygmaty funkcjonowania produkcji filmowej, m.in. polityczny i technologiczny. Ponadto autorka odnosi się do rozważanych przez Włodek powiązań między twórczością filmową lat 50., epoki reaganizmu i okresu rządów Baracka Obamy, wskazując na odmienne powody, charakter oraz efekty fascynacji erą Eisenhowera w czasach późniejszych.
doi:10.36744/kf.65 fatcat:udjr5off4rf7fk5vz3mb44iivy