Soldier loyalty in Late Antiquity and Sacramentum militare in the context of selected sources

Łukasz Różycki
2021 Studia Historica Gedanensia  
[Żołnierska lojalność a sacramentum militare w kontekście wybranych źródeł późnoantycznych] Celem tekstu jest przedstawienie, w jaki sposób przysięga wojskowa miała stymulować i umacniać lojalność żołnierzy wobec władcy. Autor na podstawie wybranych źródeł przeprowadził analizę samej przysięgi wojskowej, wiążąc ją z całym systemem umacniającym lojalność żołnierzy względem władcy oraz państwa. Wynikiem przeprowadzonych badań jest pełniejszy obraz funkcjonowania armii rzymskiej w dobie późnego antyku.
doi:10.4467/23916001hg.21.027.15087 fatcat:c2x2g3jekfbo5p64pwzm67djci