Benthic macroinvertebrate of Adıgüzel Reservoir (Denizli, Turkey)

Murat Özbek, Ayşe Taşdemir, Seray Yıldız
2016 Su Ürünleri Dergisi  
Öz: Adıgüzel Baraj Gölü'nün bentik makroomurgasızların tespiti amacıyla, Ocak 2007-Aralık 2007 tarihleri arasında gölden seçilen 4 istasyon ve kıyıdan aylık biyolojik örneklemeler yapılmıştır. Örnekleme çalışmalarında göl içindeki istasyonlarda Ekman-Birge grab ve kıyı örneklemelerinde de el kepçeleri kullanılmıştır. Örnekler arazide %4'lük formaldehit solüsyonu ile fikse edilmiş olup, laboratuvar ortamında eleklerden süzülmüş, tür tayinleri yapılmış ve sayılmıştır. Çalışma sonucunda,
more » ... n üç (Chironomus tentans, Polypedilum nubeculosum, Procladius (Holotanypus) sp.), Malacostraca'dan iki (Paramysis kosswigi, Pontogammarus robustoides) ve biri Oligochaeta'ya (Nais pardalis) dahil olmak üzere toplam 6 tür tespit edilmiştir. Teşhis edilen türler, Adıgüzel Baraj Gölü için ilk kayıtlardır. Adıgüzel Baraj Gölü'nün profundal kısmının oldukça verimsiz olduğu tespit edilmiş olup, metrekarede ortalama 17 chironomid bireyi tespit edilmiştir. Çalışmada tespit edilen diğer bentik makroomurgasız organizmalar gölün littoral kısmından örneklenmişlerdir. Abstract: In order to determine the benthic macro-invertebrates of Adıgüzel Reservoir, samplings were performed between January 2007 and December 2007 at four stations in dam lake and littoral zone. During the samplings, an Ekman Grab was used in those stations located in dam lake and 180 µ mesh sized hand nets were used in coastal samplings. Collected material were fixed in 4% formolin solution in field and then washed and sorted, identified and counted in laboratory.As a result of the study, totaly six species were determined. Of them, three belong to Diptera (Chironomus tentans, Polypedilum nubeculosum, Procladius (Holotanypus) sp.), two to Malacostraca (Paramysis kosswigi, Pontogammarus robustoides) and one belongs to Oligochaeta (Nais pardalis). All of the determined species were firstly reported from the locality. The profundal zone of the Adıgüzel Reservoir was poor in terms of productivity and the average chironomid density was 17 ind/m2. The remaining benthic macroinvertebrate species determined in this study were sampled from the littoral zone of the dam lake.
doi:10.12714/egejfas.2016.33.3.10 fatcat:jceapb4ygbfyljownpjfuobjha