II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA AHMED ADNAN SAYGUN'UN KALEMİNDEN HALKEVİ MÜZİK RAPORLARI (1939-1945)

Filiz ÇOLAK, Esra ÇETİN
2021 Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi  
Özet: Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte her alanda Batı uygarlığı örnek alınarak hayata geçirilen yenilikler ile Türk toplumu üzerinde gerekli olan değişim ve dönüşümler öngörülmüştür. 1924 yılından itibaren adım adım uygulamaya konulan Türk İnkılabının en önemli ayaklarından birisi de Musiki İnkılabıdır. Musiki İnkılabıyla birlikte müzik kurumları yeniden şekillendirilmiş ve öncesinde benimsenen müzik politikaları dönemin ruhuna uygun olarak değiştirilmiştir. Batı müziği ve çokseslilik temelinde
more » ... şekillenen ve çağdaş medeniyete ulaşma ülküsüyle takip edilen müzik politikalarında müzik adamları ve bestecilere de önemli görevler düşmüştür. Besteci, eğitimci ve müzikolog gibi pek çok farklı kimliği bünyesinde barındıran Ahmed
doi:10.20488/sanattasarim.1048417 fatcat:6crk2ygahzhinbvvrunksaxkku