RESEARCH ON RULES-BASED BUSINESS PROCESS MODELLING AND SIMULATION / TAISYKLĖMIS GRINDŽIAMŲ VERSLO PROCESŲ MODELIAVIMO IR SIMULIAVIMO TYRIMAS

Kęstutis Stankevičius, Olegas Vasilecas
2014 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
Googling the term "Business Process Simulation" in April 2013 yielded only 42.1 thousand hits. It is not much compared with googling the term such as "Business Process Modelling" in the same time, which yielded approx. 1.470 million hits. That is 35 times more compared to the previous search. The difference between modelling and simulation is arguable. In fact, the terms 'simulation' and 'modelling' are often used synonymously, but the authors prefer to distinguish between the terms and look at
more » ... modelling as an act of building a model while simulation is considered an act or even a process of using that model for a specific purpose or study. If simulation is a manipulation process of one or more variables, which can be changed and observed, then this kind of process is best managed and controlled by business rules that can also be manipulated in the simulation process. "Google" paieškoje įvestas terminas "Business Process Simulation" 2013 metų balandžio mėn. duoda tik 42,1 tūkst. paieškos rezultatų. Tai nėra daug, palyginti su kitu paieškos terminu "Business Process Modelling". Tuo pačiu metu reikšminiai paieškos žodžiai duoda apie 1,470 milijono paieškos rezultatų. Tai 35 kartus daugiau, palyginti su prieš tai daryta paieška. Galima ginčytis, ar yra skirtumas tarp modeliavimo ir simuliavimo? Iš tiesų žodžiai "modeliavimas" ir "simuliavimas" dažnai vartojami kaip sinonimai, tačiau straipsnyje siūloma į modeliavimą ir simuliavimą žiūrėti skirtingai, t. y. į modeliavimą kaip į veiksmą, kuris sukuria modelį, į simuliavimą – kaip į veiksmą arba procesą, kuris sudaro sąlygas taikyti šį modelį konkrečiam tikslui arba tyrimui atlikti. Jeigu apibrėžiama, kad simuliavimas yra vieno ar daugiau kintamųjų manipuliacijos procesas, kurį galima pakeisti ir stebėti, tada taip pat galima susitarti, kad šis procesas geriausiai grindžiamas verslo taisyklėmis, kurios gali būti papildomos arba keičiamos simuliavimo proceso metu.
doi:10.3846/mla.2014.19 fatcat:6p3thhk6djgetjlerouqj43sbe