Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect [book]

Wojciech Popczyk
2013 unpublished
doi:10.18778/7525-939-1 fatcat:owx32cdkavbfdcydbpvn2c25jq