MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER (MRKH) SYNDROME: An Atypical Presentation

Reha Girgin
2018 Medical Journal of Western Black Sea  
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromu, normal sekonder seks karakter ve dış genital gelişimi ile birlikte uterus, serviks ve vajina yokluğu ile karakterize konjenital bir anomalidir. Dişi cinsiyette 4000 ile 10.000 doğumda bir görülen nadir bir sendromdur. Genellikle puberte döneminde primer amenore etiyolojisinin araştırılması sırasında tanımlanan sendrom, çeşitli klinik şikayetlere de neden olabilir. Ancak literatürde, işeme şikayetleriyle kliniğe başvurarak teşhis edilen vaka
more » ... lmemiştir. Üriner inkontinans kadınlarda yaygındır, ancak yaşam kalitesini etkilese de bu durumun doğal bir süreç olduğu düşünülerek tıbbi yardım arayışına girilmez ise altta yatan önemli faktörlerin tanısında gecikme yaşanabilir. Klinik pratikte bu hastaların doğru tanınması için, herhangi bir nedenle kliniğe başvuran hastalarda inkontinans varlığı hekimler tarafından mutlaka sorgulanmalıdır.
doi:10.29058/mjwbs.2018.2.5 fatcat:sjkpw4zeqrezdl5ujclwkxwcxa