Locally rare bryophytes of Kharkiv region, their peculiarities and state of protection

Oleksii Barsukov
2015 Chornomorski Botanical Journal  
Локально рідкісні бріофіти Харківщини, їх особливості та стан охорони 57 Локально рідкісні бріофіти Харківщини, їх особливості та стан охорони  ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ БАРСУКОВ BARSUKOV O.O. (2015). Locally rare bryophytes of Kharkiv region, their peculiarities and state of protection. Chornomors'k. bot. z., 11 (1): 57-72. doi:10.14255/2308-9628/15.111/6. On the basis of the frequency of occurrence of bryophytes in Kharkiv region 60 species and varieties can be classified as rare, 73 as
more » ... y rare and 75 as common species on this territory. The belonging to the class Sphagnopsida and the lack of sporophytes and vegetative propagules are positively associated with local rarity, while the belonging to pleurocarpous mosses, the growth form of mats, the monoicy and the sporophyte production are negatively associated. Up-to-date natural reserve fund provides protection of localities of 176 species, of which only 36 are locally rare. The habitats with high relative proportion of rare bryophyte species as sphagnum bogs and chalk outcrops are presented insufficiently in the NRF and their number should be increased. На підставі аналізу частоти трапляння бріофітів в Харківській області 60 видів та різновидностей можна віднести до рідкісних, 73 -до відносно рідкісних, 75 -до звичайних на даній території. Позитивно асоційовані з локальною рідкісністю приналежність до класу Sphagnopsida і відсутність спорогонів та виводкових органів, негативно -приналежність до бокоплідних мохів, форма росту «мат», однодомність та утворення спорогонів. Існуючий природно-заповідний фонд області забезпечує охорону місцезнаходжень 176 видів мохоподібних, з яких лише 36 локально рідкісні. Екотопи з високою відносною часткою рідкісних видів мохоподібних -сфагнові болота та крейдяні відслонення -представлені у складі ПЗФ недостатньою мірою, і їх кількість має бути збільшена. Ключові слова: мохоподібні, локально рідкісні види, охорона, Харківська область БАРСУКОВ А.А. (2015). Локально редкие мохообразные Харьковской области, их особенности и состояние охраны. Черноморск. бот. ж., 11 (1): 57-72.
doi:10.14255/2308-9628/15.111/6 fatcat:f42qt5xyfjgmrdz6ktw5b64cxi