ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ ДОЧОК ДРУГОЇ ЛАКТАЦІЇ ВІД ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ- МАТЕРІВ РІЗНОГО ВІКУ

Н. О. Капшук
2020 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
У статті висвітлено результати досліджень рівня показників репродуктивної функції голштин-ських корів другої лактації, народжених від матерів різного віку. Дослідження проводили на твари-нах другої лактації: корови, народжені від корів-матерів у першу лактацію (n=22) – І група; корови,народжені від корів-матерів у другу лактацію (n=25) – ІІ група; корови, народжені від корів-матеріву третю лактацію (n=28) – ІІІ група (контрольна); корови, народжені від корів-матерів у четверту лактацію (n=23) –
more » ... у лактацію (n=23) – ІV група. Тварини усіх піддослідних груп мали невирівняне значення сервіс-періоду.Корови другої лактації (І група), які були народжені від корів-первісток, відзначилися його наймен-шим значенням відновного періоду після отелення – 1,0. У корів ІІІ (контрольної) групи, яких народи-ли матері третьої лактації, сервіс період уже тривав понад 80 діб, тоді як у корів другої лактаціїІV групи, які були отримані від матерів четвертої лактації, цей показник був більшим уже в 5 разів істановив майже 5. Значення індексу осіменіння прямопропорційно пов'язано з показником сервіс-періоду. Його значення у корів І групи відповідало класичній схемі відтворення, і становило небільше60 діб, тоді як у їх одноліток ІV групи сервіс-період був тривалішим у понад 4 рази і становив 222доби. Рівень безпліддя корів-дочок у другу лактацію можна пояснити тим, наскільки ефективнофункціонує їхня репродуктивна система. Тварини І групи не мають безплідних днів і втрат молоката телят. У тварин ІІ і ІІІ (контрольної) груп рівень безпліддя має такі показники – 13,3 і 20,3 дібвідповідно, що призвело до втрат телят і молока в середньому на рівні 0,045 гол. і 308,4 кг. КоровиІV групи відзначились найвищим значенням безпліддя – 151 доба та втратами продукції – 0,53 голтелят і 2597 кг молока. Піддослідне поголів'я корів І, ІІ і ІІІ (контрольної) груп характеризувалосьпозитивним значенням індексу адаптації, яке в середньому дорівнювало 1,21. Натомість, корови ІVгрупи мали від'ємне значення індексу адаптації (-6,3), що перевищувало значення цього показникакорів ІІІ (контрольної) групи в понад 26 разів, а тварин І групи у 32 рази.
doi:10.31210/visnyk2020.03.20 fatcat:vxicx7egmvciva22k7ca2e5g3a