Construction and factorial validity of the Japanese NEO-PI-R
日本版NEO-PI-Rの作成とその因子的妥当性の検討

Y SHIMONAKA, K NAKAZATO, Y GONDO, M TAKAYAMA
1998 The Japanese Journal of Personality  
doi:10.2132/jjpjspp.6.2_138 fatcat:ki6vt3yvizforkzxjcauntbwte