Simav Fayındaki Düşey Yerdeğiştirmelerin, GPR (Yeraltı Radarı) Yöntemi ile Belirlenmesi

Erdem GÜNDOĞDU, Yunus Can KURBAN, Cahit Çağlar YALÇINER, Süha ÖZDEN
2017 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
Özet Son yıllarda yer bilimleri araştırmalarında, sığ derinliklerdeki yeraltına ait bilgilerin detaylı ve hızlı belirlenmesinde kullanılan sığ jeofizik uygulamalardan biri Yeraltı Radarı (Ground Penetrating Radar/GPR) yöntemidir. Bu çalışmada; Simav ve civarında yer alan aktif faylar boyunca, daha önce saha çalışmaları ile belirlenen 3 farklı lokasyonda toplam 5 adet profil ile fayın doğrultusuna dik olacak şekilde GPR çalışmaları yapılmıştır. Bunun sonucunda, Simav civarında yer alan aktif
more » ... ardaki, düşey yöndeki yer değiştirme miktarları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmalara göre; birinci GPR profilinin gerçekleştirildiği alanda 30 cm ile 80 cm arasında değişen atımlar, ikinci GPR profilinin gerçekleştirildiği alanda 50 cm ile 70 cm arasında değişen atımlar, üçüncü GPR profilinin gerçekleştirildiği alanda 40 cm atım verisi elde edilmiştir. Tüm bu atım verileri; günümüzde bir miktar doğrultu atım bileşenine sahip olan, ancak ana karakteri normal fay olan Simav Fayı'nın düşey atım verilerini temsil etmektedir. Tüm bu veriler, yapılacak olan paleosismoloji çalışmaları için bir altlık oluşturmakta olup, verilerin ve yorumların kesin doğruluğu ancak paleosismoloji çalışmaları sonucunda belirlenebilir. Anahtar Kelimeler: düşey atım, yeraltı radarı (GPR), Simav Fayı, yerdeğiştirme miktarı. Abstract In earth sciences research in recent years, one of the shallow geophysical applications used for detailed and rapid determination of underground information from shallow depths is ground penetrating radar (GPR). In this study, GPR studies were completed along with active faults in Simav and surroundings, with measurements perpendicular to the fault strike on a total of 5 profiles at 3 different locations determined by previous field studies. The results were an attempt to determine the amounts of displacement in a vertical direction on active faults around Simav. According to the studies, in the area of the first GPR profile there are offsets of
doi:10.28979/comufbed.332755 fatcat:7qodaszxf5cdxgrafjteobel2m