THE USE OF DAIRY MILK IN THE TECHNOLOGY OF RECEIVING BIOMINERAL FERTILIZERS FROM WASTE

A. V. Ivanchenko, A. A. Grom, D. O. Sudakova
2018 Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences)  
ІВАНЧЕНКО А.В., к.т.н., доцент ГРОМ А. А., магістр СУДАКОВА Д.О., бакалавр Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське ВИКОРИСТАННЯ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ В ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БІОМІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ З ВІДХОДІВ Вступ. В Україні гостро стоїть декілька проблем у сфері екології -забруднення навколишнього середовища відходами та брак якісних екологічно чистих добрив [1, 2] . Перспективним вважається застосування у сільському господарстві добрив, які були попередньо зброджені.
more » ... роджені. Впровадження технологій одержання біомінеральних добрив з відходів в Україні тільки набуває поширення. Це пояснюється тим, що більшість досліджень у цьому напрямку спрямовані на визначення кількості біогазу, що виділяється в процесі переробки, а не на якість самих добрив та їх властивостей. Крім того, середня тривалість перебування сировини у реакторі анаеробного зброджування коливається на рівні 30-55 діб, що ускладнює можливість їх масового застосування. Експлуатація таких реакторів супроводжується великими капітальними та експлуатаційними витратами, а міжремонтна тривалість роботи триває декілька років. Основними способами інтенсифікації технології біоенергетичної утилізації відходів є: підвищення температури зброджування (мезофільного 32-35°С, термофільного 52-55°С) [1] і ефективності перемішування осаду; підвищення кількості колоній мікроорганізмів; попередня механічна, хімічна та термічна обробка субстрату [3, 4] . Дані методи є за окремими параметрами ефективними, проте у більшості випадків затратними та технологічно складними для впровадження. Дослідження, спрямовані на знаходження нових методів інтенсифікації процесів одержання добрив у реакторі анаеробного зброджування, є актуальними та своєчасними. Одним з основних показників якості біомінерального добрива є вміст мінеральних речовин (зольність). Зольність характеризує мінеральну частину добрива, її можна виразити у відсотках від сухої речовини. Завдяки цьому показнику можна спрогнозувати ефективність використання біомінерального добрива у ґрунті. Водночас, у нашій державі щорічно накопичується велика кількість N-, P-, K-, Ca-вмісних відходів, зокрема, осадів стічних вод, гною великої рогатої худоби (ВРХ), побутових органічних решток, продуктів виробництва соняшникової олії, бурякового жому, які є цінною сировиною для одержання нових видів біомінеральних добрив. Буряковий жом -проблемний побічний продукт виробництва цукру. Його кількість сягає 80% від маси переробленої сировини. Досі споживачами цього продукту були тваринницькі ферми, які не справляються з великими обсягами даного відходужом досить швидко псується і повністю втрачає поживну цінність. Тому технологія анаеробного метанового зброджування є одним із варіантів комплексного вирішення екологічних, економічних і енергетичних проблем агропромислового комплексу. Після анаеробного зброджування утворюється метан, який так само можна використовувати для тваринницьких ферм, наприклад, для опалення приміщення в зимовий час. Також після анаеробного зброджування утворюється біомінеральне добриво, яке доцільно використовувати як рідку удобрювальну речовину.
doi:10.31319/2519-2884.32.2018.178 fatcat:vi4ilbi445g3ngowcqgumxrdry