Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu

Irena Stramljič Breznik
2018 Slavistična Revija  
Prispevek utemeljuje potrebo po vključitvi besedotvorne univerbizacije v slovenski besedotvorni sistem, ker se z njo pri tvorbi samostalnika rešujejo nekatere vrste tvorjenk, ki so ostale na obrobju tvorbenega raziskovanja, sodobna jezikovna raba pa kaže na njihov porast. Hkrati pa je predlagana terminološka ureditev z rabo domačih izrazov poenobesedenje in poenobesedenka za vzporedna prevzeta izraza univerbizacija in univerbat.
doaj:e8b1ab97454743678853f55a1cddee72 fatcat:q7sj35uvfnd67gcia5scz42nwq